Przewodniczący Rady – Eugeniusz Kubica

tel.: 509 684 196 
e-mail: eugeniusz.kubica@rada.bogatynia.pl

Wiceprzewodniczący Rady – Ryszard Morawski

tel.: 694 803 774
e-mail: ryszard.morawski@rada.bogatynia.pl

Wiceprzewodniczący Rady –  Jakub Biniasz

tel.: 516 798 898
e-mail: jakub.biniasz@rada.bogatynia.pl