W sprawie:
budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok

Data uchwały:
2019-01-28

Numer uchwały:
VII/61/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego