W sprawie:
wyrażenia poparcia dla uruchomienia oddziału szpitalnego radioterapii w Powiecie Zgorzeleckim

Data uchwały:
2019-03-26

Numer uchwały:
X/70/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia