W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 rok

Data uchwały:
2019-06-26

Numer uchwały:
XVII/103/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia