W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2019 rok

Data uchwały:
2019-10-30

Numer uchwały:
XXIV/147/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2019 rok.