Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                    o g ł a s z a

I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych ,objętych kw. nr JG1Z/00015552/3 stanowiących

własność Gminy Bogatynia położonych w Bogatyni, określonych poniżej w załączniku.