Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                    o g ł a s z a

        I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, określonej poniżej  w załaczniku