W sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2019-11-27

Numer uchwały:
XXVI/153/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem uchwalenia, przy czym postanowienia § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie do wynagrodzenia po upływie okresu wypowiedzenia o jakim mowa w § 2 niniejszej uchwały.