W sprawie:
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bogatyni w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Bogatyni

Data uchwały:
2019-11-27

Numer uchwały:
XXVI/163/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2019 roku