W sprawie:
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym gminy

Data uchwały:
2019-12-19

Numer uchwały:
XXIX/169/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia