W sprawie:
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2019-12-30

Numer uchwały:
XXXI/177/19

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku