OGŁOSZENIE

   Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

              BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

                   ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych, objętych kw. nr JG1Z/00025426/4,

JG1Z/00026928/0  stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w  Bogatyni, określonych poniżej: