OGŁOSZENIE
       

   Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                         BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
                                           

                                                         ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 na  sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej, objętej KW.

nr JG1Z/00015717/8 stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej w Działoszynie określonej poniżej: