Niezbędny formularz:  FORMULARZ DO POBRANIA

Opis procedury:
Aby uzyskać informację, czy przedmiotowa nieruchomość jest położona na obszarze zdegradowanym i czy Gmina wyznaczyła dla tego obszaru specjalną strefę rewitalizacji, należy złożyć wniosek zgodnie z załączonym powyżej wzorem.

Wymagane dokumenty:

Żadne dodatkowe dokumenty nie są wymagane

Opłaty:

Wydanie ww. informacji jest zwolnione z opłat

 

Termin załatwienia sprawy: do 14 dni

 

Forma załatwienia sprawy: wydanie informacji w formie pisemnej

Miejsce złożenia  dokumentów:
- Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, Biuro Obsługi Interesanta, parter, pok. nr 5
-  złożenie wniosku może nastąpić także za pośrednictwem poczty.

Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział  Przygotowania i Realizacji Inwestycji przy ul. 1-go Maja 29 pok. nr 8 lub za pośrednictwem poczty

Sprawę prowadzi/informacji udziela:
Michał Andrzejewski - inspektor ds. zamówień publicznych
pok. nr 8, tel. 75 77-25-371, e-mail:
 inwestycje@bogatynia.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j.  Dz. U. z 2020 r., poz. 802 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)