OGŁOSZENIE
      
  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
       (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                                                    

                                                        BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
                                           ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości gruntowych zabudowanych, objętych KW nr  JG1Z/00045696/3


stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Sieniawce określonych poniżej: