OGŁOSZENIE
     
   Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                         BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
                        

                                    ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

 na  sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanej, objętej

KW. nr JG1Z/00036198/6 stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej w Wyszkowie określonej


w poniższym załączniku.