OGŁOSZENIE
      
 

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami   (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)
       
                                     

                           BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 
 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości gruntowych

zabudowanych, objętych KW nr  JG1Z/00045696/3 stanowiących własność Gminy Bogatynia położonych w Sieniawce określonych szczegółowo

w poniższym załączniku :