Zarządzenie nr 39/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 10 marca 2021 r.

 

 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania projektu w celu wytyczenia nowego szlaku turystycznego pn. „Szlak Kotliny Turoszowskiej”

 

 Na podstawie § 5 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, wprowadzonego w życie  Zarządzeniem nr 13/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 stycznia 2019 roku  zarządzam, co następuje:

  

 

§ 1

W celu przygotowania i realizacji projektu pn. „Szlak Kotliny Turoszowskiej” powołuję zespół w następującym składzie:

1.      Mirosław Drewniacki                           - przewodniczący zespołu (nadzorujący projekt),

2.      Katarzyna Raszewska                        - koordynator projektu

3.      Michał Andrzejewski                           - członek zespołu

4.      Rafał Ryż                                           - członek zespołu

5.      Przedstawiciel Wydziału GF               - członek zespołu

6.      Przedstawiciel Fundacji RKT             - członek zespołu

7.      Przedstawiciel sekcji BOG-Tur          - członek zespołu

§ 2

Zadaniem zespołu jest udzielenie pomocy merytorycznej w zakresie planowania, w tym przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych i uzyskania dotacji oraz udzielenie wsparcia na etapie realizacji i rozliczenia projektu.

§ 3

Zespół rozpocznie pracę z dniem powołania, a zakończy w dniem rozliczenia projektu i uzyskania środków unijnych na ww. zadanie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.