OGŁOSZENIE

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze.zm.)
       
                                    

                            BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
                                           

                                           ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości objętej KW nr  JG1Z/00015552/3 stanowiącej

własność Gminy Bogatynia położonej  w Bogatyni  szczegółowo opisanej w poniższym załączniku.