OGŁOSZENIE
   

       Na  podstawie art. 13, 37, 38 oraz 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 
 

                                                  BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY  BOGATYNIA 

 

     ogłasza I przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż   lokalu mieszalnego nr 5, położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

    przy ul. 1 Maja 1 w Bogatyni szczegółowo opisanego  w poniższym załączniku.