W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia wotum zaufania

Data uchwały:
2021-07-30

Numer uchwały:
LXIV/410/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia