W sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok

Data uchwały:
2021-07-30

Numer uchwały:
LXIV/412/21

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia