W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2022-01-19

Numer uchwały:
LXXVII/482/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.