OGŁOSZENIE

           Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
           (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze.zm.)
       
                            BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 

       ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej objętej KW nr JG1Z/00015717/8

      stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej  w Działoszynie  szczegółowo opisanej  w poniższym załączniku.