Zarządzenie Nr 172/2022 
                                    

                                    Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
                                       

                                                z dnia 28.06.2022 r.

   w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży oraz podania do publicznej  wiadomości  wykazu