OGŁOSZENIE

  Na  podstawie  art. 37 ust.1 i art. 38  ustawy  z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami
 

   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze.zm.)
       
                  BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA

    ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości o nr. ewid. 207/1 AM 1 obr. Wyszków, wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań

  stanowiącej własność Gminy Bogatynia,  szczegółowo opisanej  w poniższym załączniku.