W sprawie:
zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Data uchwały:
2022-08-30

Numer uchwały:
XC/562/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia