W sprawie:
zmiany uchwały nr XXXI/291/12 z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bogatynia.

Data uchwały:
2022-09-26

Numer uchwały:
XCII/571/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego