W sprawie:
uchylenia Uchwały nr XXXV/261/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 1 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru związanego z lokalizacją szklarni w mieście Bogatyni

Data uchwały:
2022-11-28

Numer uchwały:
XCVI/596/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia