ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 5 grudnia 2022 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Obywatelskich i Rozwoju z proponowanym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie spotkania, stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku.
2. Przyjęcie protokołu nr 87 z dnia 23 listopada 2022 r.
3. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia /projekt nr 635.2022/.
4. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2023 rok /projekt nr 636.2022/.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Szatkowski