W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

Data uchwały:
2022-12-19

Numer uchwały:
XCVII/608/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia