W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2022-12-29

Numer uchwały:
XCIX/619/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LXXVII/482/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia