W sprawie:
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia

Data uchwały:
2023-05-31

Numer uchwały:
CVII/682/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i stanowi integralna część Uchwały NR XCVIII/614/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bogatynia.