Bogatynia, dnia 11 grudnia 2012 roku


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 ust. 2 i 3 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 12 grudnia 2012 roku godz.12.00 
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok – projekt nr 878.2012
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023  i przedsięwzięć – projekt nr 879.2012
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia – obszar planistyczny B – projekt nr 875.2012.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzewina – projekt nr 876.2012.
6.Zamknięcie obrad.