Bogatynia, dnia 5 stycznia 2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 2 i 3 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 10 stycznia 2013 roku godz. 13.00.  
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy  w Bogatyni przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 14.

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „Przyjaciel Gminy Bogatynia” dla Zbigniewa Śwircz – Dyrektora Departamentu ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Ministerstwie  Administracji i Cyfryzacji – projekt nr 893.2013.
3.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok – projekt nr 894.2013.
4.Zamknięcie obrad.


Przewodniczący
Rady Gminy I Miasta
Patryk Stefaniak