Bogatynia, dnia 25.03.2013 roku

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu 27 marca 2013 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni – projekt nr 906.2013.
3.Zamknięcie obrad.