Marszałek Województwa Dolnośląskiego

INFORMACJA

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) informuję, że na wniosek Pana Stanisława Żuka, pełnomocnika spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania ww. spółce pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego - Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni.