Bogatynia, dnia 05.11.2013 roku
                     
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm./ zwołuję sesję Rady Miejskiej w Bogatyni.

Sesja odbędzie się w dniu 7 listopada 2013 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 
2.Projekt nr 1034.2013 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

3.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Patryk Stefaniak