OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 09 czerwca 2014r.
 
Na podstawie art.373 i 374 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dziennik Ustaw z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm.) , Zarządzeniem Nr 45 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego , radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim, ustalona została liczba radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Bogatyni.

Rada Miejska w Bogatyni - liczba  radnych 21


  Burmistrz Miasta i Gminy
   Bogatynia
  Andrzej Grzmielewicz