INFORMACJA

Dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych lub osób przez nich upoważnionych w zakresie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia 

Informuję, że termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia przez pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione upływa w dniu 2 października 2015 r.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane w Wydziale Spraw Obywatelskich - Urząd Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13 pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

Sposób zgłaszania oraz powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., reguluje Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. (M.P. z 2011 r., Nr 30 poz. 345 ze zm.).

Zgodnie z art. 182 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 20011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w skład obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia zostanie powołanych:

  • w obwodach do głosowania od Nr 1 do Nr 21 od 6 - 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;
  • w obwodach do głosowania Nr 22 oraz Nr 23 się od 4 - 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby.

W skład każdej komisji powołuje się również osobę wskazaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Pełnomocnik ds. wyborów

Agnieszka Gryszkiewicz