Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U.  Nr 21, poz. 112 z późniejszymi zmianami) informuję, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października  2015 r.

Spis wyborców jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, ul. Daszyńskiego 13 (parter, pokój nr 4) do dnia 16  października  2015 r. w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek: 7.30 - 17.00
  • wtorek, środa, czwartek: 7.30-15.30
  • piątek: 7.30-14.00