ZAWIADOMIENIE

      
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 września 2016r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad
1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Wystąpienie przedstawiciela  Łużyckiej Grupy Poszukiwawczej w sprawie upamiętnienia miejsca, w którym znajdowała się fabryka lotnicza Zittwerke AG oraz obóz przymusowej pracy Kleinschonau – filia Gross-Rosen z czasów II wojny światowej.
5.Sprawozdanie z zakończenia pracy Komisji ds. wyjaśnienia zarzutów i wątpliwości zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Bogatynia w sprawie działalności spółki z o.o. Revita Bio na terenie Gminy Bogatynia.
6.Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2016 roku.
7.Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2016 roku.
8.Podjęcie uchwał:
8.1w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXVI/270 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 117.2016/
8.2w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 116.2016/
8.3w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 115.2016/
9.Sprawy różne, wolne wnioski.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Informacje i komunikaty przewodniczącej.
12.Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Peremicki