ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446/ zwołuję sesję Rady Miejskiej  w Bogatyni.
Sesja odbędzie się w dniu  28 listopada 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

1.Otwarcie sesji.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
4.Informacja o stanie zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016 wraz z wynikami, egzaminu gimnazjalnego.
5.Sprawozdanie z działalności placówek kulturalnych i sportowych na terenie gminy /OSiR, BOK, Biblioteka/.
6.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
7.Podjęcie uchwał
7.1 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Bogatynia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007r.” /projekt nr 136.2016/
7.2 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 137.2016 /
7.3 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 138.2016/
7.4 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 139.2016/
7.5 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 140.2016/
7.6 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 141.2016/
7.7 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 142.2016/
7.8 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 143.2016/
7.9 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego  i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 144.2016/
7.10 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 145.2016/
7.11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 146.2016/
7.12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 147.2016/
7.13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 148.2016/
7.14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 149.2016/
7.15 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 150.2016/
7.16 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 151.2016/
7.17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 152.2016/
7.18 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 153.2016/
7.19 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 154.2016/
7.20 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 155.2016/
7.21 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 156.2016/
7.22 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 163.2016/
7.23 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 164.2016
7.24 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 165.2016
7.25 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/95/11 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt 162.2016/
7.26 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXXV/259/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym /projekt nr 166.2016/
7.27 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXVI/393/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku  trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 167.2016/
7.28 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXX/474/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 168.2016/
7.29 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXII/500/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 169.2016/
7.30 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XI/102/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 170.2016/
7.31 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XIII/132/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 171.2016/
7.32 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XX/191/11  Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 172.2016/
7.33 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLIX/891/12 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 173.2016/
7.34 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LVIII/957/13  Rady Miejskiej w Bogatyni  z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 174.2016/
7.35 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/985/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 175.2016/
7.36 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/986/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 176.2016/
7.37 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/987/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 177.2016/
7.38 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/988/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 178.2016/
7.39 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/989/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 179.2016/
7.40 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/991/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 180.2016/
7.41 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/992/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 181.2016/
7.42 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/993/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 182.2016/
7.43 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/995/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 183.2016/
7.44 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/996/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 184.2016/
7.45 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/997/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 185.2016/
7.46 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/998/13  Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 186.2016/
7.47 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1000/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 187.2016/
7.48 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1001/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 188.2016/
7.49 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1002/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 189.2016/
7.50 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1003/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 190.2016/
7.51 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1005/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 191.2016/
7.52 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1006/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 192.2016/
7.53 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXIV/1007/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 193.2016/
7.54 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXII/1049/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 194.2016/
7.55 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr LXXXIII/1123/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie umowy dzierżawy /projekt nr 195.2016/
7.56 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XCIV/1176/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 196.2016/
7.57 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /projekt nr 197.2016/
7.58 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XVIII/148/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 198.2016/
7.59 w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/220/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy /projekt nr 199.2016/
8. Sprawy różne, wolne wnioski.
9. Interpelacje i zapytania.
10. Informacje i komunikaty przewodniczącej.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Dorota Bojakowska