Sołtys:

Ryszard Włos -  Działoszyn 136  tel.: 512 313 817 adres email: irena.wlos@gmail.com           

Skład Rady Sołeckiej kadencja 2019-2024:

1. Ryszard Włos - przewodniczący RS
2. Leszek Baran
3. Marek Kuźniewski
4. Damian Olczyk
5. Anna Łukjanowicz
6. Tadeusz Dudkowski
7. Dariusz Wilczek