Wymiana pokrycia dachowego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o nr: budynek nr 1 (1 budynku), budynek nr 3, budynek nr 23 zlokalizowanych

Data publikacji:

1 Październik 2009

Autor publikacji:

Piotr Wysocki

Zamawiający – Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.) w ramach trybu „przetarg nieograniczony” o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, zaprasza do złożenia ofert