Zapytania ofertowego w celu zamieszczenia w prasie artykułu dotyczącego promocji projektu pn.: ”Budowa drogi gminnej G 1 od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni”

Data publikacji:

14 Wrzesień 2009

Autor publikacji:

Marek Wołk-Lewanowicz

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia uprzejmie informuje, iż w wyniku zapytania ofertowego w celu zamieszczenia w prasie artykułu dotyczącego promocji projektu pn.: ”Budowa drogi gminnej G 1 od ul. Zgorzeleckiej do ul. Pocztowej w Bogatyni” wybrano ofertę firmy:

Gazeta Wyborcza
Plac Solny 2/3
50-060 Wrocław

Koszt zamieszczenia artykułu wynosi 4026,00zł brutto.