Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

                                                                                o g ł a s z a

                                                          II  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY   

 na  sprzedaż wolnych od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości niezabudowanych ,objętych kw. nr JG1Z/00015552/3

stanowiących  własność Gminy Bogatynia położonych w Bogatyni, określonych w poniższym załączniku.