OGŁOSZENIE

 

   Na podstawie art. 37 ust.1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze.zm.)

                                      BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY BOGATYNIA
 
 

ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż wolnej od wszelkich obciążeń i zobowiązań nieruchomości
niezabudowanej, objętej kw. nr JG1Z/00025426/4, stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej w  Bogatyni,
która szczegółowo opisana jest w poniższym załączniku
.