W sprawie:
zmiany Uchwały Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia radnych Rady Miejskiej w Bogatyni do udziału w pracach Wspólnej Rady Miast organu Związku Miast "Mały Trójkąt Zittau/Bogaty

Data uchwały:
2022-02-03

Numer uchwały:
LXXVIII/485/22

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia