W sprawie:
zmiany Uchwały Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Oświaty i Sportu, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu działania, zmienionej Uchwałą Nr XXX/174/19 z dnia..

Data uchwały:
2023-01-23

Numer uchwały:
CI/625/23

Podjęta przez:
Radę Miejską w Bogatyni

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia